Kraków przyjazny wytwórcom

Głównym z globalnych przeszkód w lwiej części miast w Polsce jest transport. Polskie województwa nie są dostosowane do tak wielkiego nasilenia korków, jaki powstał przez zwiększenie się liczby aut na naszych ulicach. Z tego powodu jedną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju które powinno podjąć niemalże każda gmina jest inwestycja w transport i komunikację. Jezdnie i transport miejski to najważniejszy obszar, jaki pozwoli zwiększyć wygodę krakowian jak również usprawni całokształt infrastruktury Krakowa.

Spośród okolicznych gmin, nowe projekty drogowe w Krakowie mocno się wyróżniają. Krakowianie w plebiscycie opowiedzieli się za metrem, jednak zanim metro zostanie zbudowane, w rozwój komunikacji miejskiej i rozwój dróg potrzeba zainwestować dużo środków . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba wymienić:
całkowicie elektryczną linię autobusów – pierwszą w Polsce,
innowacyjne torowisko na Ruczaju,
w pełni przebudowany dworzec kolejowy wraz z miejscem handlowym.
Poza tym, w planach miasto przewiduje budowę przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych między już wybudowanymi drogami oraz naprawy istniejących tras tramwajowych i połączeń podmiejskich.
Mieszkańcy napraw nie lubią – utrudnienia w komunikacji i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Warto zaś pamiętać, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby było lepiej, wymagać trzeba wytrwałości.wybory Kraków 2014
Inwestycje w komunikacje to nie tylko następne linie komunikacji, jak również lepszej jakości powierzchnia dróg, która będzie bardziej trwała i odporna. ( kolejnym z przykładów jest ścieralna nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Jasnym jest to, że, miasto potrzebuje jeszcze wielu zmian i nowych pomysłów, by poruszało się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale też tramwajami. Mimo to widać jasno, że całość jest na najlepszej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę wygodnie i z zadowoleniem.